SKARABORGS HUSÄGARE KAN SPARA TUSENTALS KRONOR MED RÄTT TAKVÅRD

  • Förlänger livslängen på taket avsevärt


  • Höjer värdet på fastigheten


  • Kostnadseffektivt (Spara 80-90% av kostnaden för ett nytt tak)

  • Över 80 000 utförda uppdrag och 18 år i branschen

  • Jobbet tar i regel mindre än en dag

  • Inga ställningar behövs

  • Garanti + Trygghetsavtal inkluderat.


  • Snittpris mellan 5000 - 10.000kr efter ROT-avdrag (Beroende på takstorlek och påväxt)

BOKA EN KOSTNADSFRI TAKINSPEKTION OCH OFFERT!

Boka in ett förutsättningslöst hembesök!

Få en kostnadsfri takinspektion och offert!

Professionell rengöring och behandling av ert tak - Utan högtryck!

En uppföljning sker 4 år efter pålagd kembehandling!

LA Takvård Skaraborg - Taktvätt

Så sparar Skaraborgs husägare tusentals kronor

Hur kan husägare spara tusentals kronor och få mer pengar över till det dom älskar?

Svaret är att dom investerar i takvård och låter oss nollställa påväxten på deras tak!

Med ett rengjort och välvårdat tak på huset kan man reducera oförutsägbara kostnader med tusentals kronor samtidigt som man skjuter fram ett kostsamt takbyte med många år och därmed också bidrar till en hållbarare framtid.

Vi passerar ofta ditt område och kommer gärna förbi och inspekterar ditt tak och lämnar en offert direkt på plats. Helt förutsättningslöst.


TAKVÅRD I FYRA ENKLA STEG

1) Boka in en kostnadsfri takinspektion via formuläret

2) Kostnadsfri inspektion och offert på plats

På plats hos dig gör vår takvårdsexpert en kostnadsfri inspektion av ditt tak. Du får direkt en offert på totalkostnaden för behandlingen av ditt tak. Snittpriset efter ROT-avdrag är mellan 5000-10.000kr. Beroende på takstorlek och påväxt.

3) Proffsig behandling av ert tak

Vid godkänd offert bokar vi in en tid som passar bägge parter när vi kan komma och utföra jobbet. Första steget vi gör är att förankra oss med lina och sele för att sedan skrapa bort den grövsta påväxten mekaniskt och därefter blåsa rent tak och hängrännor. Vi använder alltså inte högtryck. Ser vi att någon takpanna är trasig så byter vi ut den mot en ny, förutsatt att du som kund har reservpannor.

När den grövsta påväxten är borta så lägger vi på vår kembehandling med hjälp av en lågtrycksspruta. Kemikalierna som vi använder är biologiskt nedbrytbara. Den påväxt som fortfarande är kvar på taket suger åt sig av kemikalierna och dör ganska så omgående varvid den successivt förmultnar och lossnar helt med tiden. Det bästa resultatet efter en kembehandling uppnås ca 1-2 år efter pålagd behandling.

4) Uppföljning efter 4 år

För att hålla taket rent och snyggt och undvika att mossa och påväxt hinner få fäste igen, så bör man behandla taket ca vart 4:e år. Då räcker det med endast en kembehandling, kostnaden är då betydligt lägre och taket håller sig fritt från påväxt i ytterligare ca 4 år. Vi kommer ut till ert tak kostnadsfritt vart 4:e år och kollar om det är aktuellt med ytterligare en behandling.

LA Takvård Skaraborg - Taktvätt
LA Takvård Skaraborg - Taktvätt
LA Takvård Skaraborg - Taktvätt

Anna Johansson | Nöjd LA Kund

"Vårt äldre betongtak hade sett bättre dagar och vi ville göra något åt det. Taket i sig var helt, men det såg mindre kul ut. Vi var inne på om vi skulle måla taket, men priset för det var ungefär lika högt som att behålla undertaket men byta ut takpannorna, och det tyckte vi kändes onödigt. Då fann vi LA Takvård som rengjorde vårt tak från påväxt, och det gjorde verkligen skillnad. Efter ROT-avdraget tyckte vi att det var alternativet som kändes mest prisvärt."

TRYGGHETSAVTAL

LA Takvård har utfört över 80.000 uppdrag runtom i Sverige och vi känner oss bekväma i att alltid inkludera vårt trygghetsavtal i våra tjänster. Trygghetsavtalet är garantin vi lämnar på den behandling som vi utfört hos er.


Vi garanterar:

- Att hela taket är behandlat mot påväxt

- Att all påväxt på taket dör


Skulle påväxten inte dö så ger vi en kostnadsfri behandling på det utsatta området.

Taken runt om i Sverige har inte samma förutsättningar när det gäller påväxt.

Därför kan man inte ge någon generell tidsgaranti på hur länge en behandling skyddar taket. Men i regel tar det fyra år innan det börja växa igen.

LA Takvård Skaraborg - Taktvätt
LA Takvård Skaraborg - Taktvätt

HÖJ VÄRDET PÅ DIN FASTIGHET

LA Takvård Skaraborg - Taktvätt
LA Takvård Skaraborg - Taktvätt

SPARA PENGAR MED RÄTT TAKVÅRD

Vanliga frågor

Vilka taktyper behandlar LA Takvård mot påväxt?

LA Takvård behandlar de flesta typer av tak mot påväxt. De vanligaste tak vi behandlar är betongpannor och tegelpannor, men vi har även möjlighet att behandla plåttak och plasttak mot påväxt.

Vi jobbar däremot inte med Eternittak. Har ni påväxt på ert Eternittak kan vi alltså tyvärr inte hjälpa er att tvätta det och behandla det mot påväxt. Eternittak innehåller det giftiga ämnet asbest och för att arbeta med dessa sorters tak krävs särskilda licenser, vilka LA Takvård inte har.

Varför målar LA Takvård inte tak?

LA Takvård är specialister på takrengöring och att hålla tak fria från påväxt så som mossa, alger och lav. De allra flesta tak behöver underhållas och rengöras med jämna mellanrum och LA Takvård har helt enkelt valt att specialisera sig på just rengöringsbiten.

Målning av tak kan absolut vara väldigt snyggt och göra stor skillnad för hela husets intryck, förr eller senare måste dock även målade tak rengöras. Kostnaden för en målning vs en rengörning av ett tak skiljer sig avsevärt, och många gånger kostar det ungefär lika mycket att måla ett tak som att byta ut själva takpannorna mot helt nya takpannor. LA Takvård har därför valt att fokusera på det de anser vara det mest kostnadseffektiva för dig som husägare och kund. Det tycker LA Takvård känns mest schysst.

Vad kostar en taktvätt från LA Takvård?

Priset för en taktvätt från LA Takvård varierar och det är främst två faktorer som avgör vad en takrengöring kostar, dels takets kvadratmeter yta och dels hur mycket påväxt det är på taket. LA Takvård har utfört över 80 000 uppdrag under de 18 år de utfört taktvättar åt sina kunder och priset för en genomsnittlig villa brukar landa någonstans mellan 5000 - 10.000kr efter ROT-avdrag och inklusive moms. Men som sagt, det som främst avgör är antal kvadratmeter på taket och hur mycket påväxt det är.

LA Takvård kommer alltid ut kostnadsfritt till dig och gör en takinspektion och lämnar en offert om du är intresserad av en takrengöring. Besöket och offerten är helt förutsättningslösa.

Hur fort försvinner påväxten från mitt tak efter att LA Takvård utfört deras behandling?

Taken runt om i Sverige har inte samma förutsättningar när det gäller påväxt på taket och hur snabbt påväxten försvinner från taket efter en takbehandling av LA Takvård kan därför variera. Har ditt tak mycket påväxt på taket när LA Takvård kommer dit och utför sitt arbete kommer du se en stor skillnad redan efter att LA Takvård är klara med sitt arbete, då de tagit bort den grövsta påväxten mekaniskt. Däremot kommer det fortfarande vara en del påväxt kvar på taket, den kommer dö ganska så omgående och sedan kommer påväxten att lossna med tiden, med hjälp av olika sorters friktion på taket som vädret ger upphov till (som till exempel regn, vind och snö).

Bästa resultatet efter en pålagd kembehandling brukar uppnås ca 1-2 år efter behandlingen genomförts. Notera alltså att taket inte blir perfekt direkt efter genomförd behandling utan att det tar ett tag innan bästa resultat uppnås. I motsats till att använda högtryckstvätt på taket så är det här en väldigt skonsam metod för att hålla påväxten borta.

Hur länge är taket rent från påväxt efter LA Takvårds taktvätt?

Efter att LA Takvård rengjort ert tak och behandlat det mot påväxt så är taket påväxt fritt i ett antal år. Taken runt om i Sverige har dock inte samma förutsättningar när det gäller påväxt på. Därför kan man inte ge någon genrell tidsgaranti på hur länge en behandling skyddar taket. Men i regel tar det ca fyra år innan det börja växa igen. Av den anledningen så kontaktar LA Takvård dig som kund efter fyra år för att kontrollera om taket är i behov av en ny behandling.

Genom att behandla taket mot påväxt ca vart fjärde år så undviker man att mossa och grövre påväxt får fäste och på så vis blir varje takbehandling av LA Takvård betydligt billigare än den första behandlingen av taket. Du som kund får dessutom en kontinuerlig översikt av taket och dess skick, vilket kan vara nog så viktigt!

Hur fungerar medlet (LA Takvårds kembehandling)?

Efter att grövre påväxt avlägsnats mekaniskt för hand, så lägger LA Takvård på en kembehandling över hela taket. Den påväxt som inte gått att skrapa bort för hand suger åt sig av det här kemet och dör ganska så omgående. Cellväggarna hos bakterier, alger med mera består av fettartade ämnen plus ämnen som gör cellväggarna negativt laddade. Det verksamma ämnet i takvårdsmedlet, bensalkoniumklorid, innehåller en fettlöslig del men har, till skillnad mot cellväggarna, positiv laddning. Bensalkoniumkloriden förenar sig med cellväggen varvid de får ”fel” polaritet och sprängs sönder.

Den döda kvarvarande påväxten lossnar sedan successivt med tiden, främst med hjälp av friktion på taket i form av regn, vind och snö. Det bästa resultatet uppnås i regel efter ca 1-2 år efter pålagd kembehandling, lite beroende på taktyp och takets läge.

Är takvårdsmedlet som LA Takvård använder farligt?

Ordet ”farlig” kan betyda så mycket. Ämnet har använts på operationssår i snart 50 år utan allvarliga biverkningar. Det har också släppts ut i naturen under lika lång tid utan att några allvarliga skador kunnat påvisas. Om det med ”farlig” menas att en människa kan dö av medlet vid normal användning så är svaret nej. Om du med ”farlig” även inkluderar andra besvär så är också då svaret nej och det grundas på en lång erfarenhet av ämnet i många olika sammanhang. Dock måste man alltid vara observant på mycket sällsynta verkningar. Till exempel kombinationseffekter (synergism) med andra ämnen – särskilt kända allergiframkallande ämnen. Medlet är i sig inte allergiframkallande men kan, teoretiskt sett, förstärka denna effekt hos andra ämnen.

Medlet är biologiskt nedbrytbart.

Hur påverkar medlet mina växter?

Alger är växter och meningen är att de ska påverkas. Troligen varierar känsligheten starkt mellan olika växter och därför bör det undvikas att medlet kommer i kontakt med växter du vill behålla. Medlet påverkar klorofyllet på blommande blad och gör dem vitprickiga om de träffas av sprutdimma.

Varför använder sig inte LA Takvård av högtryckstvätt?

LA Takvård vill garantera och leverera en så kostnadseffektiv och skonsam metod för ett påväxtfritt tak som möjligt. Den främst fördelen med högtryckstvätt är att taket blir rent omgående men det kommer på bekostnad av att det höga trycket sliter hårt på takpannans ytskikt. Istället för att döda påväxten som gett taket det tråkiga utseendet så spolar man bort den, men det är inte bara påväxt man spolar bort utan även en del av takpannornas ytskikt. Det här gör att sporerna i takpannan blir mer porösa och därför ännu mer mottagliga för att bli angripna av påväxt.

LA Takvårds metod går istället ut på att så skonsamt som möjligt avlägsa den grövsta påväxten för hand för att sedan döda resterande påväxt med hjälp av en kembehandling som läggs på med en lågtrycksspruta.

LA Takvård Skaraborg - Taktvätt
LA Takvård Skaraborg - Taktvätt

EPOST

alf.andersson@takvard.se